Meranie vzduchovej nepriezvučnosti

Vzduchová nepriezvučnosť stavebných konštrukcií je schopnosť deliacej konštrukcie prenášať akustický signál šíriaci sa vzduchom z miesta zdroja do chránenej miestnosti v zoslabenej miere. Inými slovami, jedná sa o schopnosť deliacej priečky zabrániť hluku prenikajúcemu zo susediaceho priestoru alebo bytu. Optimálny komfort bývania musí byť zabezpečený aj z pohľadu akustických parametrov. Preto je nevyhnutné dbať na potrebné zvukovo-izolačné vlastnosti deliacich konštrukcií stien, stropu a obvodových plášťov budov.

Ponúkame vám

Merania vzduchovej nepriezvučnosti steny a stropu medzi dvoma priestormi.

Merania slúžia pre

  • projektantov
  • architektov
  • developerov
  • sťažovateľov

Výstupom merania je protokol o vzduchovej nepriezvučnosti, ktorý môže slúžiť ako podklad k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, prípadne pri podozrení (sťažnosti) na nevyhovujúcu konštrukciu budovy z hľadiska akustiky.

Radíme: V prípade, že kupujete byt v novostavbe, máte právo si vyžiadať protokol o meraniach vzduchovej nepriezvučnosti deliacich konštrukcií.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás a my vám radi vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
Kontaktovať